วีดีโอกิจกรรมของแฟง
นักสืบสายน้ำ
เทพบุตรมะขามแก้ว
รายการหัวใจสะพายเป้
โฆษณายาเสพติด
สาธิตทำพวงกุญแจ
เทพบุตรมะขามแก้ว2
คลองภูเขา
นำเสนอโครงงาน
รายการหัวใจสะพายเป้2
นักสืบสายน้ำ บ่อไร่
ภาวะผู้นำ
นักสืบชายหาด
สร้างสื่อดีเพื่อสังคมดี
รายการหัวใจสะพายเป้3
จิตอาสา
ติดปีกการเรียนรู้..ราชบุรี
ติดปีกการเรียนรู้..พัทยา
รักไม่ต้องการเวลา
โครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
รักครับเพื่อน
เพื่อน
จำชื่อฉันไว้
เก็บไว้
ซ้อมการแสดงหัวใจสะพายเป้
นานแสนนาน
ค่ายนันทยาการ
หนึ่งทับห้า (บ่อไร่)
คำสัญญา
เกาะกูด
การสื่อสารด้วยใจ
การแสดงวันเด็ก..
วินัยจราจร
คนดีของเธอ
สื่อ..สารเสพติด
นักสืบสายน้ำ น้อย
กลับมาหาเพื่อน
กาลครั้งหนึ่งที่พัทยา
รักคือการเดินทาง
เบื้องหลังหนังสั้นเด็กวัด
แทนความคิดถึง (จัดทำให้กับ อกคศ.ตราด)
เรื่องสั้นจากความทรงจำ
นายนาฟ
เสียเงินตอนเที่ยงคืน
ม่านรูด
เอกสารน่ารู้ของครูแฟง
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บแห่งนี้
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2014
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 225707
Page Views 266002
จังซี่...มันต้องหมอน
จังซี่...มันต้องหมอน

ทำไม จังซี่...มันต้องหมอน คืออะไรเหรอ???

         การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูกระบวนกร(Facilitator)พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนด้วยการเรียนเชิงรุก(Active learning) วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2552 เป็นการประชุมที่ท่านรองวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด มอบโอกาสแก่คณะครูศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษา 19 ศูนย์  โดยมีท่านวิทยากรคนเก่ง ดร.ขจิต  ฝอยทอง เป็นผู้อำนวยกรให้เกิดครูกระบวนกร

เป็นการอบรมที่ทุกคนแรก ๆ ต้องบอกว่า งงงงงง

เพราะบอกว่าอบรมครูกระบวนกรพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนด้วยการเรียนเชิงรุก และที่สุดงงงงงง คือให้นำหมอนมาด้วย

อบรมคุณธรรม ทำไมต้องมีหมอนด้วยว่ะ (ขออภัยอาจไม่สุภาพ)

อบรมคุณธรรมต้องเจอะ การภาวนา พุทโธ พุทโธ ยุบหนอ พองหนอ อีกแน่ แน่ แน่

แค่เริ่มต้นผู้เข้ารับการอบรมก็งงแล้ว

พิธีเปิดที่ทุกคนนั่งรอบวงกันแล้วต่อการแนะนำตนเองและกิจกรรมละลายพฤติกรรม อ่านต่อได้ที่นี่

ตลอดการจัดกิจกรรมดร.ขจิต นำพวกเราเรียนรู้ โดยไม่รู้สึกว่า กำลังเรียนรู้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

และตลอดเวลาก็ปลุก และเร้าให้นำหมอนที่นำมาให้ประโยชน์ได้ตลอดกิจกรรม

โดยเฉพาะกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ ผมก็พบสัจจธรรมเช่นกันว่าใช้หมอน กับ ไม่ใช้หมอน การเข้าถึงมันต่างกันอย่างที่อาจารย์ดร.ขจิต บอกไว้ เพราะมันทำให้อาจารย์ขจิต ได้ยินเสียงแห่งความสุขของผมเช่นกัน

ตลอดการฝึกอบบรม 2 วัน ผู้อำนวยกร คือ ดร.ขจิต  ฝอยทอง

นำพวกเราเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Active Learning)

สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมโดยที่ผู้อบรมเห็น และรู้สึกได้ว่ามันทำได้จริง

หลังจากเล่นกิจกรรมแล้ว ครูกระบวนกรทุกคนก็มานั่งรอบวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าได้แนวคิด ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม และถ้านำไปจัดกิจกรรมแก่นักเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนบ้าง

การฝึกอบรมค้นพบได้ว่า

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความรู้ ศักยภาพของแต่ละคนเป็นหลัก เน้นใช้กระบวนการทางความคิด ยึดผู้อบรมเป็นศูนย์กลางของการค้นหาและสร้างความรู้ วิทยากรจะเป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยการกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ นี่กระมั่งที่เรียกว่า ครูกระบวนกร

วิทยากรกระบวนการจะจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน เพื่อการมีส่วนร่วม ในกระบวนการการทบทวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับอบรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งยอมรับ ผลการเรียนรู้ร่วมกัน แล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้.

ขอบคุณท่านรองวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  และดร.ขจิต  ฝอยทอง มอบโอกาสแก่คณะครูศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษา 19 ศูนย์  ทุกท่านอีกครั้งครับผม 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หัวใจสะพายเป้ ชมรมที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักเรียนกลุ่มนั้นจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตาม ผมพร้อมจะร่วมพัฒนา ขอแค่มีผู้สนับสนุนการทำงานของชมรม