วีดีโอกิจกรรมของแฟง
นักสืบสายน้ำ
เทพบุตรมะขามแก้ว
รายการหัวใจสะพายเป้
โฆษณายาเสพติด
สาธิตทำพวงกุญแจ
เทพบุตรมะขามแก้ว2
คลองภูเขา
นำเสนอโครงงาน
รายการหัวใจสะพายเป้2
นักสืบสายน้ำ บ่อไร่
ภาวะผู้นำ
นักสืบชายหาด
สร้างสื่อดีเพื่อสังคมดี
รายการหัวใจสะพายเป้3
จิตอาสา
ติดปีกการเรียนรู้..ราชบุรี
ติดปีกการเรียนรู้..พัทยา
รักไม่ต้องการเวลา
โครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
รักครับเพื่อน
เพื่อน
จำชื่อฉันไว้
เก็บไว้
ซ้อมการแสดงหัวใจสะพายเป้
นานแสนนาน
ค่ายนันทยาการ
หนึ่งทับห้า (บ่อไร่)
คำสัญญา
เกาะกูด
การสื่อสารด้วยใจ
การแสดงวันเด็ก..
วินัยจราจร
คนดีของเธอ
สื่อ..สารเสพติด
นักสืบสายน้ำ น้อย
กลับมาหาเพื่อน
กาลครั้งหนึ่งที่พัทยา
รักคือการเดินทาง
เบื้องหลังหนังสั้นเด็กวัด
แทนความคิดถึง (จัดทำให้กับ อกคศ.ตราด)
เรื่องสั้นจากความทรงจำ
นายนาฟ
เสียเงินตอนเที่ยงคืน
ม่านรูด
เอกสารน่ารู้ของครูแฟง
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บแห่งนี้
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2014
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 225721
Page Views 266017
ฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร
ฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร

อะไรคือฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร

โดยปกติแล้วประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรนั้น ๆ ด้วยซึ่ง แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้บริหารองค์กรย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำพาองค์กรฟันฝ่าอุปสรรคที่มีให้ไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

ส่วนของผู้บริหารระดับสูง วันนี้คงไม่กล่าวถึง แต่อยากพูดถึงผู้บริหารหรือบุคลากรระดับกลางก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งไปกว่าผู้บริหารระดับสูง

  1.  ในเรื่องของจำนวนบุคลากร ย่อมมีจำนวนมากกว่าผู้บริหารระดับสูง
  2. ร่วมกันทำงานจะเป็นแรงขับ แรงขยับที่สำคัญขององค์กร
  3. เป็นรอยต่อ เชื่อมประสานระหว่างบุคลากรระดับล่างกับผู้บริหารระดับสูง
  4. อยู่ในวัยทำงานในช่วงของการที่เรียกว่า "ขาขึ้น" คือ มีไฟ มีแรง มีแนวคิด ฯลฯ
  5. มีความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสมผลงาน และบารมี ภาวะผู้นำ
    เมื่อนับข้อดี ได้ 5  ข้อ ผมถือว่า
    ฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร คือ ผู้บริหารระดับกลาง

ที่ผ่านมาโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียน คือ หัวหน้าระดับ บริหารจัดการเรื่องของนักเรียนในสายระดับชั้น ตั้งแต่ ประกาศผลสอบ กำกับติดตามนักเรียนที่ต้องแก้ไขเยียวยา ให้เกิดความเบ็ดเสร็จในสายการปกครอง

ผมสังเกตเห็นถึงความกระตือรือร้น กระบวนการบริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงาน ที่เป็นขั้นตอนค่อนข้างชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือกันของครูในระดับชั้น

จึงคิดว่าน่าจะเพิ่มเวที และโอกาสในการแสดงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นอย่างจริงจัง การขับเคลือนขององค์กรก็น่าจะเกิดผลสำเร็จและเป็นไปทั่วองค์กร และที่สำคัญจะเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ขององค์กร

วันนี้จึงเป็นที่มาว่าเราน่าจะสร้างสรรโอกาสแก่เขาเหล่านั้น และเปิดโอกาสให้ใช้โอกาสอย่างสร้างสรรและคุ้มค่าที่สุด

เมื่อนั้นองค์กรจะเกิดการพัฒนาที่เรียกว่า

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งโรงเรียน. (TQM = Total Quality Management) หมายถึง ทั้งโรงเรียน ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงคณะครูและนักเรียน

คนเก่ง องค์กรแกร่งอย่างแท้จริง

 

ท่านคิดว่าอย่างไรครับ


ทศพล ตอบ การบริหารงานที่เปิดโอกาสนี้ทำให้บุคลากรในโรงเรียนกล้าที่จะคิดและทำ เพิ่มศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจากประสบการณ์จริง ผมเป็นอีกคนที่เป็นหัวหน้าระดับชั้น ม.1 ซึ่งในกลุ่มนี้ผมอายุน้อยที่สุด แต่พี่ๆในกลุ่มก็ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานได้นำพาองค์กรเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในองค์กรใหญ่ขับเคลื่อนไปได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ผมภาคภูมิใจมาก ณ ตอนนั้น  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หัวใจสะพายเป้ ชมรมที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักเรียนกลุ่มนั้นจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตาม ผมพร้อมจะร่วมพัฒนา ขอแค่มีผู้สนับสนุนการทำงานของชมรม