วีดีโอกิจกรรมของแฟง
นักสืบสายน้ำ
เทพบุตรมะขามแก้ว
รายการหัวใจสะพายเป้
โฆษณายาเสพติด
สาธิตทำพวงกุญแจ
เทพบุตรมะขามแก้ว2
คลองภูเขา
นำเสนอโครงงาน
รายการหัวใจสะพายเป้2
นักสืบสายน้ำ บ่อไร่
ภาวะผู้นำ
นักสืบชายหาด
สร้างสื่อดีเพื่อสังคมดี
รายการหัวใจสะพายเป้3
จิตอาสา
ติดปีกการเรียนรู้..ราชบุรี
ติดปีกการเรียนรู้..พัทยา
รักไม่ต้องการเวลา
โครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
รักครับเพื่อน
เพื่อน
จำชื่อฉันไว้
เก็บไว้
ซ้อมการแสดงหัวใจสะพายเป้
นานแสนนาน
ค่ายนันทยาการ
หนึ่งทับห้า (บ่อไร่)
คำสัญญา
เกาะกูด
การสื่อสารด้วยใจ
การแสดงวันเด็ก..
วินัยจราจร
คนดีของเธอ
สื่อ..สารเสพติด
นักสืบสายน้ำ น้อย
กลับมาหาเพื่อน
กาลครั้งหนึ่งที่พัทยา
รักคือการเดินทาง
เบื้องหลังหนังสั้นเด็กวัด
แทนความคิดถึง (จัดทำให้กับ อกคศ.ตราด)
เรื่องสั้นจากความทรงจำ
นายนาฟ
เสียเงินตอนเที่ยงคืน
ม่านรูด
เอกสารน่ารู้ของครูแฟง
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บแห่งนี้
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2014
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 225756
Page Views 266053
ครูดี:ครูสอนงาน สอนชีวิต
ครูดี:ครูสอนงาน สอนชีวิต

ระบบ Coaching and Mentoring เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ หน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคนโดยเฉพาะการพัฒนางานและเป้าหมายขององค์กร  กล่าวอีกนัยหนึ่ง Coaching and Mentoringเป็นเครื่องมือที่พัฒนาได้ทั้งตัวบุคคลและองค์กร

ในเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ในบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของ “สรุปผลการพัมนาคุณภาพการศึกษา” ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตไว้ในข้อ 4.3 โดยระบุไว้เบื้องต้นว่าการโยกย้ายบ่อยของบุคลากรในโรงเรียนเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้การเรียนรู้แก่นักเรียนขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒฯคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

Coaching จึงถือว่าเป็นเทคนิคที่ท่านผู้บริหารในขณะนั้น คือท่านผอ.วีรศักดิ์ วรรณรัตน์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตราด) นำมาปรับใช้แก่คนในองค์กร เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคน ทุกระดับสามารถสอนงาน เรียนรู้กันในทีมงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เช่น ช่วงเวลา10.00-12.00 น.ของวันจันทร์ทุกสัปดาห์ เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ สอนงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทีมฝ่ายบริหาร และในหนึ่งสัปดาห์ฝ่ายบริหารงานวิชาการจะจัดตารางสอนของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้ว่างตรงกันภายในกลุ่ม เพื่อให้เป็นพื้นที่ช่องทางของการสอนงาน การพูดคุยกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

        ส่วนทุกเย็นวันอังคารหลังเลิกเรียนก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในรูปแบบของการนิเทศ ปรึกษาหารือ เน้นกระบวนการสื่สารสองทาง เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมกันเรียนนรู้ ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันคิดวางแผนงาน ร่วมกันชื่นชม และวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน(AAR.) อันนำไปสู่การค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งก็จะเกิดการสอนงานโดยไม่รู้ตัว จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

      จากปัญหาของการโยกย้ายบุคลากรคืนถิ่นบ่อย ๆ ทำให้บุคลากรของโรงเรียนมากกว่าครึ่งเป็นครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมทั้งครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย จึงมีการมอบหมายให้มีครูพี่เลี้ยง คอยดูแลให้คำแนะนำแก่บุคลากรใหม่อย่างชัดเจน ในบทบาทของ Mentor ช่วยถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ให้แก่ครูใหม่ได้รับรู้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการตรวจสอบและติดตามผลการให้ความรู้ ความเข้าใจกับครูใหม่ด้วย

        บางครั้งก็จะแสวงหาพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ มาให้คำปรึกษา แนะนำ โดยมีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ดีอย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน ร่วมเส้นทางการพัฒนา

       กระบวนการ Coaching และ Mentoring จึงเป็นเทคนิคที่ท่านผอ.วีรศักดิ์  วรรณรัตน์ นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ขยายขีดความสามารถขององค์กร

      โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ที่ผู้ร่วมงานมองเห็น อย่างประจักษ์แก่สายตาทุกวัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้นำโดยไม่รู้ตัว ถือว่าเป็นการสอนงาน โดยไม่ต้องสอน ไม่ต้องบอก และที่สำคัญ“ไม่ต้องถูกบังคับให้เรียนรู้”

        ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่า Coaching และ Mentoring จะเน้นการพัฒนาตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเห็นเป็นรูปธรรมไม่ค่อยชัดเจนอย่างการพัฒนาด้านกายภาพ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการ Coaching และ Mentoring เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในองค์กร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่ความสำเร็จส่วนบุคคล นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร และสะท้อนภาพของผู้นำองค์กรที่เป็น “ครูดี ครูสอนงาน สอนชีวิตได้เป็นอย่างดี”

        จากจุดนี้ ทำให้โรงเรียนต้องหาเทคนิคที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กร ได้แก่ Coaching และ Mentoring เพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ในอนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หัวใจสะพายเป้ ชมรมที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักเรียนกลุ่มนั้นจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตาม ผมพร้อมจะร่วมพัฒนา ขอแค่มีผู้สนับสนุนการทำงานของชมรม